Att låna pengar

De flesta hushåll har någon gång tagit lån. Men att låna pengar är dyrt, kräver förberedelser och är belagt med ett stort ekonomiskt ansvar. Ett lån ska i första hand ses som att sprida kostnaderna under en lång tid, inte som en inkomst. Om du går i lånetankar, men inte riktigt vet om du har råd finns det en enkel… More →