Sparandets ABC

Olika sparformer:

Bankkonto:
Säkra pengar och lätta att komma åt. Just nu är räntan mycket låg.

Aktiefond:
Bra sätt att låta experter investera dina pengar i aktier. Har varit en av de mest lyckosamma spareformerna de senaste åren.

Blandfond:
Experter får placera dina pengar i både aktier och räntebärande papper. Det finns många blandfonder med olika mix.

spara tips

Ränte- och obligationsfond:
Obligationer med lång löptid. Ju längre löptid desto högre risk att värdet förändras.

Penningmarknadsfond:
Räntebärande papper med korta löptider.

Aktieköp i investmentbolag:
Mellanting mellan att själv spekulera i olika aktier och spara i aktiefond. Du slipper fondavgift och lämnar placerandet åt experter. Kostnad för courtage tillkommer.

Egna aktier:
Kräver kunskap och tajming men kan vara både kul och lönsamt för dem som vet vad de gör. För andra är riskerna stora, speciellt med tanke på dagens höga värdering.

Sparande i pensionsförsäkring:
Sparandet är avdragsgillt upp till ett visst belopp. Däremot dras skatt när pengarna betalas ut.

Premieobligationer:
Ingen garanterad ränta. Istället lottas avkastningen ut. De som har ett större antal obligationer i nummerföljd garanteras vinst.

Aktieobligationer:
En blandform av sparande i aktier och obligationer.

Privatobligationer:
Löptid mellan ett och tio år. Kan välja på att få ränteutbetalning eller när obligationen löses in. Bra om man tror att räntan kommer att sjunka och vill försäkra sig om en hög ränta.

Realränteobligationer:
Långsiktigt sparande. Sparandet är skyddat mot inflationen. Storleken på det utbetalade beloppet blir högre om inflationen har stigit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *