Allt om VAT

Vad är VAT?

VAT (Value Added Tax) är en indirekt skatt, mervärdesskatt, som påförs all konsumtion av varor och tjänster i hela EU samt ett antal länder runt om i världen. I Sverige är benämningen moms.

För att uppmuntra den internationella handeln antog Europeiska Unionen lagstiftning (8:e direktivet 1979 och 13:e direktivet 1986) som gör det möjligt för företag såväl inom som utanför EU att ansöka om att få tillbaka mervärdesskatt för utgifter som företag haft inom EU.

Varje medlemsland inom EU har sin lagstiftning och sina regler om hur återbetalning av mervärdesskatt skall hanteras. Varje land kräver att ansökan görs på inhemskt språk. Komplex tolkning av lagstiftningen komplicerar ansökningsförfarandet.

Tjänsteresor är en stor utgift för företag. Mervärdesskatt utgör upp till 25%. Många företag avstår från att ansöka om återbetalning utan kostnadsför den utländska mervärdesskatten direkt.

Vem kan ansöka?

Alla företag som köper tjänster, och i vissa fall varor, i ett annat EU-land kan ansöka om att få tillbaka VAT om:

Inköpet avser den egna verksamheten.

  • Företaget är verksamt inom EU och registrerat för mervärdesskatt i sitt hemland.
  • Icke-EU baserade företag måste vara registrerade för mervärdesskatt i sitt hemland. I vissa fall måste det finnas ett avtal mellan hemlandet och landet där ansökan om återbetalning görs.

Vad återbetalas?

Moms/VAT som utländska leverantörer debiterar.

Inom EU förekommer det olika regler beroende på land. Detta är några exempel på kostnader där moms/VAT kan återhämtas.

Resekostnader
Mässkostnader
Hotell
Konferenser
Telefon
Hyrbil
Drivmedel
Taxi/Buss/Tåg

Kontor, utrustning
Installationer
Processverktyg
Test- och utvecklingskostnader
Utbildning
Marknadsföring
Importmoms

Återbetalningstid

Enligt EU-direktiv ska återbetalning ske senast efter 6 månader. De flesta länder följer detta. Vid vissa tider på året går återbetalning snabbare när belastningen är lägre hos myndighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *